» » Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu năm 2016
22-09-2016, 16:47

Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu năm 2016

Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu năm 2016

 

Hướng dẫn Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu năm 2016 theo quy định tại điều 8 TT 39/2016/TT-BTC.

Hiện nay cơ quan thuế chấp nhận các loại hóa đơn GTGT được doanh nghiệp lựa chọn một trong ba hình thức sau:
- Doạnh nghiệp đặt mua hóa đơn GTGT.
- Doanh nghiệp đặt in hóa đơn GTGT.
- Doanh nghiệp tự in hóa đơn GTGT theo mẫu của mình. Đảm bảo đầy đủ yêu cầu của cơ quan thuế.


Các hồ sơ, thủ tục và các bước cần thiết khi đặt in hóa đơn GTGT cho doanh nghiệp:

Đối tượng được phép đặt in hóa đơn GTGT (Theo quy định điều 8 TT39/2014):
- Doanh nghiệp bạn được tự in hóa đơn nhưng không in.
- Doanh nghiệp bạn thuộc đối tượng không phải mua hóa đơn GTGT của cơ quan thuế.

 

Sau khi doanh nghiệp bạn đảm rằng được phép in hóa đơn GTGT lần đầu, ta tiến hành thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu theo bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp cần làm mẫu 3.14 xin đặt in hóa đơn GTGT gửi cơ quan thuế chủ quản sau đó nhận giấy hẹn của cơ quan thuế về chờ đợi.

 

Bước 2: Cơ quan thuế sẽ cử người xuống trực tiếp kiểm tra doanh nghiệp theo địa chỉ đăng ký giấy phép kinh doanh. Bạn chuẩn bị trước : Bảng biển tên công ty treo ở cổng, bàn ghế làm việc …

Sau khi kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ đặt in hóa đơn cơ quan thuế cấp giấy hẹn giải quyết, cho phép đặt in hóa đơn GTGT hay mua hóa đơn của cơ quan thuế.

 

Bước 3: Trong vòng 5 ngày thì cơ quan thuế sẽ có văn bản trả lời doanh nghiệp cho phép đặt in hóa đơn GTGT hay phải mua hóa đơn GTGT của cơ quan thuế.
Lưu ý: Nếu trong vòng 5 ngày (Không tính ngày nghỉ) mà cơ quan thuế không có công văn trả lời thì mặc định doanh nghiệp bạn được phép đặt in hóa đơn giá trị gia tăng theo đơn yêu cầu.
Sau bước này bắt đầu doanh nghiệp đặt in hoán đơn GTGT.

 

Bước 4: Tiến hành trình tự:

Lựa chọn công ty để in hóa đơn ===>>> Ký hợp đồng đặt in hóa đơn GTGT ===>>> Nhận hóa đơn đã đặt in và 02 bộ hóa đơn mẫu (Kiểm tra ) ===>>> Lập biên bản thanh lý hợp đồng in + Biên bản hủy phim, kẽm giấy in.

Bước 5: Sau khi làm xong thủ tục đặt in hóa đơn GTGT và nhận hóa đơn từ nhà in tiến hành lập thông báo phát hành hóa đơn:

- Doanh nghiệp phát hành hóa đơn GTGT lần đầu làm như sau: Gửi thông báo phát hành hóa đơn và 01 bộ hóa đơn mẫu.
- Doanh nghiệp phát hành hóa đơn lần 2 lần tiếp theo : Lập thông báo phát hành hóa đơn + Bộ hóa đơn mẫu nếu có thay đổi. (không có thay đổi thì không cần phải nộp).

Sau khi làm xong thủ tuc đặt in hóa đơn và thủ tục phát hành hóa đơn thì sớm nhất sau 05 ngày làm việc bạn mới được phép sử dụng hóa đơn.

1 Phiếu /

TƯ VẤN DỊCH VỤ

09/16

Tư vấn thành lập công ty

Xem lịch

09/16

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Xem lịch

09/16

Thành lập chi nhánh công ty

Xem lịch

09/16

Giải thể doanh nghiệp

Xem lịch

Thông Tin

Với phương châm "Uy tín là trên hết", Hiển Minh luôn mong muốn đem lại những dịch vụ tốt nhất tới khách hàng và sẽ theo doanh nghiệp từ khi thành lập đến khi không còn hoạt động ...

Phản hồi của bạn