» » Vốn điều lệ khi thành lập công ty là gì?
28-09-2016, 10:56

Vốn điều lệ khi thành lập công ty là gì?

 

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

 

Theo quy định tại Khoản 29 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 thì: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

 

Tài sản dùng để góp vốn có thể là:

- Tiền Việt Nam;

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi;

- Vàng;

- Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật;

- Các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty mà thành viên góp vào để tạo thành vốn của công ty.

 

Theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014: Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty.

Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.

Khi góp vốn, người góp có thể trở thành chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu của công ty. Tùy loại hình thành lập doanh nghiệp mà có tỷ lệ thành phần góp vốn khác nhau và người góp vốn sẽ có các quyền lợi và nghĩa vụ không giống nhau.

Vốn điều lệ là nội dung bắt buộc ghi trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

 

Tổ chức, cá nhân được quyền góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Trừ những chủ thể dưới đây:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản của Nhà nước và công quỹ góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

- Các đối tượng không được quyền góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Vốn Điều lệ có ý nghĩa trong việc xác định tỷ lệ phần vốn góp hay sở hữu cổ phần công ty; thông qua đó làm cơ sở cho việc phân chia quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các nhà đầu tư trong công ty.

 

Việc góp vốn điều lệ phải được xác nhận bằng văn bản của các tổ chức tin dụng, ngân hàng nếu góp bằng tiền mặt, nếu vốn góp bằng giá trị quyền sử dung đất, sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật…. thì các thành viên lập biên bản thỏa thuận hoặc thuê các cơ quan có chức năng định giá độc lập.

 

Vai trò, ý nghĩa của vốn điều lệ đối với doanh nghiệp được thành lập:

- Là vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Là cơ sở để phân chia lợi nhuận, rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn;

- Thể hiện tính bền vững, phát triển của doanh nghiệp từ đó tạo sự tin tưởng cho đối tác, chủ nợ, mở ra cơ hội phát triển kinh doanh.

 

Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty. Tuy nhiên, nếu bạn đăng ký vốn điều lệ quá thấp thì sẽ không thể hiện được tiềm lực tài chính của công ty, còn nếu bạn đăng ký vốn điều lệ quá cao so với số vốn thực có sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện sổ sách kế toán, thực hiện nghĩa vụ tài chính …

 

Mức vốn điều lệ sẽ là cơ sở để áp dụng bậc thuế môn bài cho công ty:

 

Tuy nhiên, cần phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định. Theo đó, vốn pháp địnhmức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định, mà nó được xem là có thể thực hiện được dự án khi thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

 

Tại thời điểm thành lập công ty, bạn có thể đăng ký vốn điều lệ cao hơn số vốn thực có của các thành viên góp vốn. Sau thời hạn là 36 tháng kể từ ngày công ty bạn được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh thì các thành viên trong công ty phải hoàn thành nghĩa vụ góp đủ số vốn điều lệ đã ghi trong giấy CN ĐKKD. Nếu hết thời hạn này mà số vốn góp vẫn không đủ thì có thể làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo hướng giảm vốn điều lệ, hoặc nếu đã góp đủ và muốn góp thêm thì công ty có thể tăng vốn điều lệ. Cũng cần phải lưu ý rằng đối với Công ty TNHH một thành viên thì không được giảm vốn điều lệ.

TƯ VẤN DỊCH VỤ

09/16

Tư vấn thành lập công ty

Xem lịch

09/16

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Xem lịch

09/16

Thành lập chi nhánh công ty

Xem lịch

09/16

Giải thể doanh nghiệp

Xem lịch

Thông Tin

Với phương châm "Uy tín là trên hết", Hiển Minh luôn mong muốn đem lại những dịch vụ tốt nhất tới khách hàng và sẽ theo doanh nghiệp từ khi thành lập đến khi không còn hoạt động ...

Phản hồi của bạn