» » Các loại vốn cơ bản khi thành lập doanh nghiệp
15-11-2016, 21:33

Các loại vốn cơ bản khi thành lập doanh nghiệp

Vốn của doanh nghiệp được pháp luật quy định rõ ràng đối với từng loại hình doanh nghiệp cũng như ngành nghề kinh doanh trong Luật doanh nghiệp. Theo đó vốn thành lập doanh nghiệp gồm bốn loại cơ bản: vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn ký quỹ và vốn góp của tổ chức cá nhân nước ngoài.

 

 

 

1. Vốn điều lệ: là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ của công ty. Vốn điều lệ của doanh nghiệp được công ty đăng ký với Sở kế hoạch và đầu tư theo nhu cầu hoạt động và quy mô của công ty sau khi thành lập.

 

Xem thêm bài: Vốn điều lệ khi thành lập công ty là gì?

 

2. Vốn pháp định: là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp. Vốn pháp định được quy định theo danh mục ngành nghề yêu cầu vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.

 

Xem thêm bài: Vốn pháp định là gì? Những ngành nghê kinh doanh cần có vốn pháp định?


- Kinh doanh tiền tệ – tín dụng: nếu thành lập ngân hàng thương mại cổ phần thì phải có ít nhất 3.000 tỷ đồng , nếu là ngân hàng đầu tư thì phải có ít nhất là 3.000 tỷ đồng, ngân hàng phát triển ít nhất 5.000 tỷ đồng.


– Kinh doanh chứng khoán: vốn thành lập doanh nghiệp phải có ít nhất 165 tỷ đồng cho ngành nghề bảo lãnh phát hành hoặc 100 tỷ đồng cho ngành nghề tự doanh.


– Kinh doanh bảo hiểm: tối thiểu phải có 300 tỷ đồng cho ngành nghề bảo hiểm phi nhân thọ, 600 tỷ đồng cho ngành nghề bảo hiểm nhân thọ, môi giới bảo hiểm là 4 tỷ đồng.


– Kinh doanh vận chuyển hàng không: thành lập doanh nghiệp ngành này cần có vốn dao động từ 200 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng tương ứng với số lượng tàu bay khai thác, hoặc nếu kinh doanh hàng không chung là 50 tỷ đồng.


– Kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê: ít nhất là 2 tỷ đồng.


– Kinh doanh sản xuất phim: ít nhất là 1 tỷ đồng.


– Kinh doanh dịch vụ bảo vệ: ít nhất là 2 tỷ đồng.


– Kinh doanh bất động sản: ít nhất là 6 tỷ đồng.

 

3. Vốn ký quỹ: thuộc vốn pháp định nhưng bắt buộc doanh nghiệp phải có số tiền ký quỹ thực tế trong ngân hàng trong suốt thời gian hoạt động của công ty.


4. Vốn góp của tổ chức/ cá nhân nước ngoài: Người nước ngoài có thể góp vốn với một tỷ lệ nhất định vào công ty Việt Nam hoặc sử dụng toàn bộ vốn ngoại để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

 

Bên cạnh đó để xác định thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn bạn cần dựa vào bậc thuế môn bài để có lựa chọn phù hợp vì mức vốn điều lệ sẽ là cơ sở để áp dụng bậc nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp.

TƯ VẤN DỊCH VỤ

09/16

Tư vấn thành lập công ty

Xem lịch

09/16

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Xem lịch

09/16

Thành lập chi nhánh công ty

Xem lịch

09/16

Giải thể doanh nghiệp

Xem lịch

Thông Tin

Với phương châm "Uy tín là trên hết", Hiển Minh luôn mong muốn đem lại những dịch vụ tốt nhất tới khách hàng và sẽ theo doanh nghiệp từ khi thành lập đến khi không còn hoạt động ...

Phản hồi của bạn