» » Thủ tục hồ sơ khi đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên
15-01-2017, 22:37

Thủ tục hồ sơ khi đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Thủ tục hồ sơ khi đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên (Thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/09/2015 của Chính Phủ và Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)

 

 

 

1. Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân:

Hồ sơ gồm:

1/ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

(Mẫu quy định: i-2-giay-de-nghi-dang-ky-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien.doc [113 Kb] (Đếm: 50))

 

2/ Điều lệ công ty.

(Mang tính chất tham khảo: dieu-le-1tv-moi.doc [111.5 Kb] (Đếm: 51))

 

3/ Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

           a. + Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty là cá nhân.

               + Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty là cá nhân.         

            b. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

4/ Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

Lưu ý:

- Tra cứu tên doanh nghiệp: www.dangkykinhdoanh.gov.vn

 

2. Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức:

Hồ sơ gồm:

1/ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

(Mẫu quy định: i-2-giay-de-nghi-dang-ky-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien.doc [113 Kb] (Đếm: 50))

 

2/ Điều lệ công ty.

(Mang tính chất tham khảo: dieu-le-1tv-moi.doc [111.5 Kb] (Đếm: 51))

 

3/ Danh sách người đại diện theo ủy quyền (nếu doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên)

(Mẫu quy định: i-10-danh-sach-nguoi-dai-dien-theo-uy-quyen.doc [32.5 Kb] (Đếm: 7))

 

4/ Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

          a. +  Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực của từng người đại diện theo ủy quyền

             +  Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của từng người đại diện theo ủy quyền.

          b. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).

          c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

5/ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức cho người được ủy quyền.

 

6/  Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

Lưu ý:

- Đối với Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của tổ chức nước ngoài phải được hợp thức hóa lãnh sự.

- Tra cứu tên doanh nghiệp: www.dangkykinhdoanh.gov.vn

TƯ VẤN DỊCH VỤ

09/16

Tư vấn thành lập công ty

Xem lịch

09/16

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Xem lịch

09/16

Thành lập chi nhánh công ty

Xem lịch

09/16

Giải thể doanh nghiệp

Xem lịch

Thông Tin

Với phương châm "Uy tín là trên hết", Hiển Minh luôn mong muốn đem lại những dịch vụ tốt nhất tới khách hàng và sẽ theo doanh nghiệp từ khi thành lập đến khi không còn hoạt động ...

Phản hồi của bạn