Sep
8

Thủ tục hồ sơ khi đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

  • Hiển Minh
  • Kiến thức doanh nghiệp
  • Bình Luận

Thủ tục hồ sơ khi đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Thủ tục hồ sơ khi đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên (Thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/09/2015 của Chính Phủ và Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp​)    

TƯ VẤN DỊCH VỤ

09/16

Tư vấn thành lập công ty

Xem lịch

09/16

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Xem lịch

09/16

Thành lập chi nhánh công ty

Xem lịch

09/16

Giải thể doanh nghiệp

Xem lịch

Thông Tin

Với phương châm "Uy tín là trên hết", Hiển Minh luôn mong muốn đem lại những dịch vụ tốt nhất tới khách hàng và sẽ theo doanh nghiệp từ khi thành lập đến khi không còn hoạt động ...

Phản hồi của bạn