» » vốn pháp định
Sep
8

Các loại vốn cơ bản khi thành lập doanh nghiệp

  • Hiển Minh
  • Kiến thức doanh nghiệp
  • Bình Luận

Các loại vốn cơ bản khi thành lập doanh nghiệp

Vốn của doanh nghiệp được pháp luật quy định rõ ràng đối với từng loại hình doanh nghiệp cũng như ngành nghề kinh doanh trong Luật doanh nghiệp. Theo đó vốn thành lập doanh nghiệp gồm bốn loại cơ bản: vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn ký quỹ và vốn góp của tổ chức cá nhân nước ngoài.    

TƯ VẤN DỊCH VỤ

09/16

Tư vấn thành lập công ty

Xem lịch

09/16

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Xem lịch

09/16

Thành lập chi nhánh công ty

Xem lịch

09/16

Giải thể doanh nghiệp

Xem lịch

Thông Tin

Với phương châm "Uy tín là trên hết", Hiển Minh luôn mong muốn đem lại những dịch vụ tốt nhất tới khách hàng và sẽ theo doanh nghiệp từ khi thành lập đến khi không còn hoạt động ...

Phản hồi của bạn